Aktivitete

 


Pjesmares ne seminaret e zhvilluara brenda vendit per transprtin publik nga eksperte te huaj organizuar ne Bashkine e Tiranes.

 

Pjesmares ne seminarin e zhvilluar ne Hungari, per transportin e sherbimit urban, Maj 2007. E organizuar me te ftuar, perfaqesues nga vendet e Rajonit.

Deklarate per Konference Shtypi, Tirane me, 3 Mars 2007

Deklarate per Konference Shtypi, Tirane me, 3 Tetor 2007

Deklarate per Konference Shtypi, Tirane me, 30 Tetor 2007

Seminar Nderkombetar per Transportin Publik
Tirane, 8 Dhjetor 2009
Vendi : Hotel « Tirana International », Sheshi Skanderbej. 8, Tirane, Albania
Organizuar nga SHKTQ dhe UITP
Perkthim : Anglisht-Shqip dhe Shqip-Anglisht

Program

8.30-9.15   
Regjistrimi

9:15   
Hapja dhe prezantimi i programit (Ali Dedej, Moderator)

Prezantim i UITP (Shoqata Nderkombetare e Transportit Publik)
Hans Rat,  Sekretar i Pergjithshem i UITP (30 minuta)

Prezantim i aktivitetit te SHKTQ dhe objektivave te saj 2004-2009
Hazbi Parllaku, President i SHKTQ (30 minuta)
Video prezantim i kompanive anetare te SHKTQ

10:15

Sesion 1
Organizimi i Transportit Publik
Moderator, Ali Dedej

Institucionalizimi dhe legjislacioni i transportit urban ne Shiqperi dhe vecanerisht ne kryeqytet Tirane, Rezar Veseli, Jurist (30 minuta)

Politika Kombetare e Transportit per zhvillimin e transportit qytetas ne Shqiperi. Z.Kujtim Hashorva, Perfaqesues i Ministrise se Transportit (Drejtor i Drejtorise se politikave te Transportit) (20 minuta)

Transporti Urban ne Tirane, Z.Enton Punavia, Drejtor i Drejtorise se Transporteve ne Bashkine e Tiranes (20 minuta)

Eksperienca e organizimit te operatoreve private ne Turqi, Z Onur Orhon, President i  TOHOB, Organizata Turke e Operatoreve Private, Stamboll, Turqi (20 minuta)

11:40

Pushim per kafe (paralelisht Konference per Shtyp, organizuar nga SHKTQ)

12:-00   
Sesion 2
Skemat financuese ne transportin publik

Ali Dedej, Moderator

  • 1    Problemet aktuale te financimit ne transportin qytetas ne Shqiperi, sipas operatoreve private, Ali Dedej, Konsulent(20 minuta)
  • 2    Menyra e financimit dhe cmimet e biletave ne transportin publik ne Athine, Greqi, Yannapolis- Menaxher i pergjithshem, OASA, Athine (20 minuta)
  • 3    Financimi i sherbimve te autobuzeve private ne Shkup, Z. Orce Gjorgievski, Inspektor Trafiku, Bashkia e Shkupit dhe perfaqesues i MAKEKSPRESS, Shkup, F.Y.R. Maqedoni (20 minuta)

13:00

Dreka

14:00

Sesion 3
Cilesia e sherbimeve, si mjet per terheqjen e sa me shume pasagjereve, Z. Ali Dedej, Moderator

  • 1   Teknikat she cilesia e transportit publik ne Tirane, Z. Syrja Sukaj, Profesor, UT
  • 2   Standarte te cilesise ne sherbimet e transportit publik

Z Dirk de Donder, Menaxher i Cilesise, Kompania e Transportit Publik Bruksel,  (STIB), Belgjike (20 minuta)

  • 3    Riformimi i sistemit urban per ta bere ate sa me terheqes per qytetaret, shembulli i Prizrenit, Z Joachim Bergerhoff, Ekspert, Zyra e Kombeve te Bashkuara ne Prishtine- Habitat, Kosove (20 minuta)
  • 4    Implementimi i sistemit te biletave elektronike, praktika e Burses, Z. Vahit Özkan, Menaxher i Pergjithshem, E-Kent, Bursa, Turqi (20 minuta)
  • 5    Eksperienca e Brukselit dhe e Parisit per implementimin e biletave elektronike, Z. Ralph Gambetta, Specialist, Shoqata Calypso, Bruksel, Belgjike (20 minuta)

Pyetje dhe diskutime (20 minuta)

16:15
Rekomandime per zhvillimin e transportit urban ne Shqiperi- SHKTQ dhe UITP
Presidenti i SHKTQ, Shoqates Nderkombetare te Transportit Qytetas, Anetare e UITP

Fjala mbyllese
Hans Rat Sekretar i Pergjithshem i UITP

16:30  Perfundimi i seminarit 

 

Galeri Video

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.


Shoqata Kombetare e Transportit Qytetas
Tirane, Albania; tel: +355 4 2262429; E-mail: shktq@shktq.org