Baza Ligjore

 


 

Vendim per Rregjistrimin e Personit Juridik te SH.K.T.Q.

Certifikate Rregjistrimi i Personit te Tatueshem

Akt - Themelimi i sh.k.t.q

Statuti i Sh.k.t.q

Programi i Sh.k.t.q

Licensat e Anetareve te shoqates per transport udhetaresh ne linja te rregullta qytetese

 


 

Galeri Video

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.


Shoqata Kombetare e Transportit Qytetas
Tirane, Albania; tel: +355 4 2262429; E-mail: shktq@shktq.org