LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR TUFINA

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR   TUFINA

FREKUENCAT

Nëntor - Mars

Prill- Tetor

Në ditë pushimi dhe festa

ora

frekuenca

ora

frekuenca

ora

frekuenca:

5.30 -   6.00

Çdo 10 min

5.00 -   6.00

Çdo 10 min

5.00/5.30 - 6.00

Çdo 15 min

6.00 -   7.00

Çdo   7 min

6.00 -   7.00

Çdo   6 min

6.00 -  7.00

Çdo 10 min

7.00 -   8.30

Çdo   6 min

7.00 -   8.30

Çdo   5 min

7.00 -  8.30

Çdo   7 min

8.30 - 15.30

Çdo   7 min

8.30 - 15.30

Çdo   6 min

8.30 - 19.00

Çdo   8 min

15.30 - 16.30

Çdo   5 min

15.30 - 16.30

Çdo   5 min

19.00 - 22.00

Çdo 10 min

16.30 - 19.00

Çdo   7 min

16.30 - 19.00

Çdo   7 min

 

 

19.00 - 20.00

Çdo   6 min

19.00 - 20.00

Çdo   6 min

 

 

20.00 - 21.00

Çdo 10 min

20.00 - 21.00

Çdo 10 min

 

 

21.00 - 22.00

Çdo 15 min

21.00 - 22.00

Çdo 15 min

 

 

 

HARTA E LINJES >> "QENDER - TUFINE"

Galeri Video

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.


Shoqata Kombetare e Transportit Qytetas
Tirane, Albania; tel: +355 4 2262429; E-mail: shktq@shktq.org