LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR “ INSTITUTI BUJQËSOR” ( U.B.T.)

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR “ INSTITUTI BUJQËSOR” ( U.B.T.)

FREKUENCAT

nëntor - mars

prill- tetor

ditë pushimi dhe festa

ora

frekuenca

ora

frekuenca

ora

frekuenca:

5.30 -   6.00

Çdo 10 min

5.00 -   7.00

Çdo   8 min

5.00/5.30 - 6.00

Çdo 10 min

6.00 -   7.00

Çdo   7 min

7.00 -   8.30

Çdo   4 min

6.00 -   7.00

Çdo   8 min

7.00 -   8.30

Çdo   5 min

8.30 - 15.30

Çdo   8 min

7.00 -   8.30

Çdo   7 min

8.30 - 15.30

Çdo   7 min

15.30 - 16.30

Çdo   4 min

8.30 - 15.30

Çdo   8 min

15.30 - 16.30

Çdo   5 min

16.30 - 19.00

Çdo   8 min

15.30 - 16.30

Çdo   7 min

16.30 - 19.00

Çdo   7 min

19.00 - 20.00

Çdo   4 min

16.30 - 19.00

Çdo   8 min

19.00 - 20.00

Çdo   5 min

20.00 - 21.00

Çdo   6 min

19.00 - 20.00

Çdo   7 min

20.00 - 21.00

Çdo   7 min

21.00 - 22.00

Çdo 10 min

20.00 - 22.00

Çdo 10 min

21.00 - 22.00

Çdo 10 min

22.00 - 23.00

Çdo 15 min

22.00 - 24.00

Çdo 20 min

22.00 - 23.00

Çdo 15 min

23.00 - 24.00

Çdo 20 min

 

 

23.00 - 24.00

Çdo 20 min

 

 

 

 

 

HARTA E LINJES >> "QENDER - INSTITUTI BUJQESOR"

Galeri Video

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.


Shoqata Kombetare e Transportit Qytetas
Tirane, Albania; tel: +355 4 2262429; E-mail: shktq@shktq.org