LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR SAUK

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR   SAUK

FREKUENCAT

Periudha kohore :  Nëntor –Mars udhëtimi fillon në qender në ora 5.30

Prill – Tetor udhëtimi fillon në qender në ora 5.00

Senatoriumi

Sauk lart

Sauk i Vjeter

ora

frekuenca

ora

frekuenca

ora

frekuenca:

5.00/5.30  -   8.00

Çdo 15 min

5.00/5.30 -   6.00

Çdo 15 min

5.00/5.30 - 24.00

Çdo 30 min

8.00          - 15.30

Çdo 20 min

6.00       -   8.30

Çdo 10 min

 

 

15.30        - 16.30

Çdo 15 min

8.30       - 15.30

Çdo 12 min

 

 

16.30        - 21.00

Çdo 20 min

15.30       - 16.30

Çdo 10 min

 

 

21.00        - 24.00

Çdo 15 min

16.30       - 19.00

Çdo 12 min

 

 

 

 

19.00       - 20.00

Çdo 15 min

 

 

 

 

20.00       - 21.00

Çdo 12 min

 

 

 

 

21.00       - 24.00

Çdo 15 min

 

 

 

HARTA E LINJES >> "QENDER - SAUK"

Galeri Video

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.


Shoqata Kombetare e Transportit Qytetas
Tirane, Albania; tel: +355 4 2262429; E-mail: shktq@shktq.org