LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR TIRANA E RE

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR  TIRANA E RE

FREKUENCAT

nëntor - mars

prill- tetor

ditë pushimi dhe festa

ora

frekuenca

ora

frekuenca

ora

frekuenca:

5.30 -   6.00

çdo - min

5.00 -   6.00

Çdo 10 min

5.00/5.30 - 6.00

çdo 10 min

6.00 - 19.00

çdo   - min

6.00 - 20.00

Çdo   4 min

6.00 -   7.00

çdo 6 min

19.00 - 20.00

çdo   - min

20.00 -i 22.00

Çdo   6 min

7.00 -   8.30

çdo 5 min

20.00 - 21.00

çdo - min

22.00 - 23.00

Çdo 10 min

8.30 - 19.00

çdo 6 min

21.00 - 22.00

çdo - min

23.00 -24.00

Çdo 25 min

19.00 - 20.00

çdo 5 min

22.00 - 23.00

çdo - min

 

 

20.00 - 21.00

çdo 6 min

 

 

 

 

21.00 - 22.00

çdo 8 min

 

 

 

 

22.00 - 24.00

çdo 10 min

 

HARTA E LINJES >> "TIRANA E RE"

Galeri Video

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.


Shoqata Kombetare e Transportit Qytetas
Tirane, Albania; tel: +355 4 2262429; E-mail: shktq@shktq.org