LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR KOMBINAT - KINOSTUDIO

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR KOMBINAT - KINOSTUDIO

FREKUENCAT

nëntor - Mars

prill- tetor

ditë pushimi dhe festa

ora

frekuenca

ora

frekuenca

ora

frekuenca

5.30 -  6.00

çdo   6 min

5.30 -  6.00

çdo   6 min

5.00/5.30 - 6.00

çdo  10 min

6.00 -   7.00

çdo  5 min

6.00 -   7.00

çdo  5 min

6.00 -   7.00

çdo   6 min

7.00 - 20.00

çdo 4 min

7.00 - 20.00

çdo 4 min

7.00 - 21.00

çdo   5 min

20.00 – 21.00

çdo   5 min

20.00 – 21.00

çdo   5 min

21.00 - 22.00

çdo   6 min

21.00 - 22.00

çdo   6 min

21.00 - 22.00

çdo   6 min

22.00 - 24.00

çdo 10 min

22.00 - 24.00

çdo 10 min

22.00 - 24.00

çdo 10 min

 

 

 

HARTA E LINJES >> "KOMBINAT - QENDER - KINOSTUDIO"

Galeri Video

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.


Shoqata Kombetare e Transportit Qytetas
Tirane, Albania; tel: +355 4 2262429; E-mail: shktq@shktq.org